Kalendarz

Naczelnik. W przeddzień 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego

2017.11.08 14:40 , aktualizacja: 2017.11.08 14:46
Autor: Magdalena Banasiak (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz
Spiżowy monument marszałka w charakterystycznym płaszczu. W tle duże drzewo Pomnik Józefa Piłsudskiego...

10 listopada, godz. 13.00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

www.muzeumciechanow.pl

 

W programie spotkania prelekcja dr. Marka Piotra Deszczyńskiego i koncert patriotyczny „Bo wolność krzyżami się mierzy...” w wykonaniu uczniów I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, pod kierunkiem historyków Anny i Andrzeja Kamińskich. Dr Deszczyński (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego) jest historykiem czasów najnowszych i nauczycielem akademickim, absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad ćwierćwiecza bada źródłowo dzieje II Rzeczypospolitej, z naciskiem na zagadnienia wojskowe, gospodarcze, dyplomatyczne i kultury. Opublikował drukiem i w internecie ok. 200 pozycji, konsultował wystawy muzealne i scenariusze filmowe. Jego najważniejsze prace to monografie: „Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938–1939” (2003), „Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym” (2004, współautor) oraz dzieła zbiorowe: „Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura”, t. 1–2 (2013–2014, współautor i współredaktor), „Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945”, (2016, współautor).

 

Liczba wyświetleń: 93

powrót