Kalendarz

Konkurs: „Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości”

2017.11.27 15:10
Autor: Dominika Lefek (Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz
Figurka anioła do zawieszenia na choince, zrobiona ze słomy, papieru, wstążki i włóczki. Aniołek wykonany przez...

do 10 stycznia w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

www.muzeum-radom.pl

 

Muzeum serdecznie zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie: „Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości. Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału”. Jego celem jest promocja kultury ludowej regionu opoczyńskiego i radomskiego poprzez rozwijanie u dzieci zainteresowań tradycją bożonarodzeniową. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu samodzielnie wykonanej pracy, np. kartki świątecznej, zabawki choinkowej, szopki, maski karnawałowej (kolędniczej) wraz z podaniem źródła inspiracji. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, by prace przygotowywane były przy użyciu jak największej liczby surowców naturalnych: papieru, słomy, drewna, wydmuszek, piór itp. Wzorem do ich sporządzania mogą być eksponaty i materiały muzealne, przykłady z literatury, wiadomości zaczerpnięte z lekcji muzealnych, czy też – głównie jeśli chodzi o ozdoby choinkowe – przekazy ustne od rodziców czy dziadków. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora: (www.muzeum-radom.pl).

 

Liczba wyświetleń: 53

powrót