Kalendarz

Wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu”

2018.06.27 10:40
Autor: Halina Czubaszek (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz
Rysunek poduszki ozdobnej, korony ze złota, jabłka i berła królewskiego Fragment planszy wystawowej...

29 czerwca–31 sierpnia w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

www.pma.pl

 

Wystawa prezentuje wielowiekową współpracę państw tworzących dzisiejszą Grupę Wyszehradzką, obejmującą okres od 1335 r., pierwszego zjazdu władców w Wyszehradzie: króla Polski Kazimierza Wielkiego, Czech Jana Luksemburczyka, Węgier Karola Andegaweńskiego, aż do powstania Grupy Wyszehradzkiej w 1991 r. Współpraca między państwami odbywała się na kilku płaszczyznach, takich jak: polityka, kultura, sztuka, nauka, gospodarka, religia, wspólne wydarzenia historyczne i społeczne. Wystawa z Archiwum PAN w Warszawie, przygotowana została przez archiwistów z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Na 20 planszach prezentowane są unikatowe archiwalia, zdjęcia  i dokumenty. Opisy są w pięciu językach: polskim, czeskim, słowackim, węgierskim i angielskim.

 

 

Liczba wyświetleń: 83

powrót