Kalendarz

Wykład „Polacy w obliczu Zagłady”

2018.10.22 13:45
Autor: Tomasz Topczewski (Muzeum Mazowieckie w Płocku), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz
12 osób w charakterystycznych płaszczach z melonikami, większość brodata. Jeden człowiek trzyma zwój Tory Grupa radomskich Żydów...

8 listopada, godz. 18 w Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku

www.muzeumplock.eu

 

Wykład „Polacy w obliczu Zagłady. Z relacji historii mówionej” Joanny Król z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Niemal całkowita Zagłada trzech milionów Żydów polskich podczas II wojny światowej spowodowała nieodżałowaną społeczną i kulturową wyrwę w historii Polski. W latach 2014-2015 pracownicy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przeprowadzili projekt historii mówionej, w którym dociekali, jak eksterminacja dokonana przez Niemców na Żydach wpłynęła na świadomość ich polskich sąsiadów oraz przyszłe pokolenia, urodzone już po wojnie. Stosując metodę relacji biograficznej, badacz z MHŻP przeprowadził 30 wywiadów z rozmówcami z regionów centralnej, wschodniej i południowej Polski. Byli to przedstawiciele trzech pokoleń – bezpośrednich świadków wojny, osób urodzonych po wojnie (lata 50. i 60.) oraz osób wychowanych w dobie transformacji ustrojowej w Polsce. Ich postawy wobec Zagłady i pamięci o zamordowanych Żydach są bardzo zróżnicowane. Wybrane przykłady w ramach wykładu przedstawi Joanna Król. Z wykształcenia jest filologiem polskim. Uczęszczała również na studia judaistyczne na Uniwersytecie Warszawskim i w Tel Awiwie. Z MHŻP związana jest od 2007 r.: jako stypendystka programu polsko-izraelskich wymian studentów, specjalistka ds. historii mówionej, autorka licznych opracowań pisemnych i wideo – na temat Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ocalałych z Zagłady, żydowskich emigrantów i uchodźców Marca 1968 r. Obecnie jest kierowniczką działu upowszechniania w MHŻP. Wraz z zespołem pracuje nad rozwojem muzealnych zbiorów cyfrowych, internetowych portali wiedzy i Centrum Informacji Historycznej.

 

Liczba wyświetleń: 52

powrót