Kalendarz

Książka „Jan Paweł II w Meksyku”

2019.06.19 10:30 , aktualizacja: 2019.06.24 10:19
Autor: Przemysław Wadowski (Instytut Papieża Jana Pawła II), Wprowadzenie: Dorota Mądral
Graficzna forma okładki monografii Publikacja stanowi XVII tom...

Instytut Papieża Jana Pawła II

www.ipjp2.pl

 

Już wkrótce w Instytucie Papieża Jana Pawła II ukaże się XVII tom z serii „Rozprawy i Monografie”. W całości będzie on poświęcony wizytom Ojca świętego w Meksyku. Jan Paweł II odbył pięć pielgrzymek apostolskich do Meksyku. Jak sam później przyznał, pierwsza pielgrzymka uświadomiła mu potrzebę pielgrzymowania po świecie. Spotkanie z wiernymi ma wyjątkowy wpływ na ich wiarę. W Meksyku Jan Paweł II apelował o sprawiedliwość, proklamował prawa człowieka na podstawie katolickiej nauki społecznej. W styczniu bieżącego roku odbyła się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna zatytułowana „Pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II do Meksyku. 40-lecie pierwszej pielgrzymki apostolskiej św. Jana Pawła II”. Prelegenci, reprezentujący różne ośrodki akademickie, przedstawili szereg bardzo interesujących referatów, dotyczących m.in.: przemian polityczno-społecznych w Meksyku, teologii wyzwolenia, tradycji guadalupskiej, meksykańskich świętych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II, czy spotkań papieża z ludnością autochtoniczną Meksyku. Do publikacji będzie dołączona płyta CD, na której znajdą się wszystkie przemówienia papieskie.

Liczba wyświetleń: 25

powrót