Kalendarz

Dwieście artefaktów na dwusetlecie płockiego towarzystwa

2020.10.06 11:00 , aktualizacja: 2020.10.08 13:05
Autor: Muzeum Mazowieckie w Płocku, Wprowadzenie: Dorota Mądral
Zaproszenie na wystawę w formie graficznej zachęcające do udzialu w wydarzeniu. Wystawa została...

wystawa czasowa, od 18 października do 6 grudnia w Muzeum Mazowieckim w Płocku

www.muzeumplock.eu

 

Na wyjątkową wystawę „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego” zaprasza Towarzystwo Naukowe Płockie i Muzeum Mazowieckie. W siedzibie muzeum, przy ul. Tumskiej 8, podziwiać będzie można 200 unikalnych obiektów. 200 – bo tyle właśnie lat kończy w tym roku najstarsze towarzystwo naukowe w Polsce. Na wystawie znajdą się dzieła z okresu od IX do końca XVIII w. – najpiękniejsze i najcenniejsze – nie tylko w wymiarze krajowym, ale i światowym. Wśród nich wyodrębniono dziesięć tematycznych kategorii artefaktów: rękopisy i autografy, dokumenty, inkunabuły, druki z XVI, XVII oraz XVIII wieku, kartografia, oprawy książkowe, proweniencje, a także plocciana. Najstarszym prezentowanym obiektem jest karta rękopiśmiennej Biblii sporządzonej w erze karolińskiej. Wystawa obrazuje ogrom wartości historycznych, artystycznych i naukowych zbiorów należących do Towarzystwa Naukowego Płockiego. Dedykowana jest zarówno znawcom tematu jak i szerokiemu gronu miłośników dawnego piśmiennictwa. Honorowy patronat nad wystawą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 64

powrót