Kalendarz

Książka z mazowieckiej półki

2020.10.27 08:50 , aktualizacja: 2020.11.19 08:20
Autor: Opr. WKZ, Wprowadzenie: Dorota Mądral
Okładka książki zawierajaca archiwalne zdjęcie z procesji wiernych i duchowieństwa. Na zdjęcie nałożono pustą ramę obrazu. Mariusz Celmer „Władze...

https://wydawnictwoavalon.pl 

 

Wydawnictwo Avalon w Krakowie we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku wydało książkę Mariusza Celmera pt. „Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970". Autor przedstawia w niej działania – tajne oraz jawne, a także mechanizmy i metody stosowane przez władze komunistyczne w walce z Kościołem katolickim w diecezji płockiej. Mariusz Celmer jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem. Ukończył Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii Polski XX w., takich zagadnień jak: dzieje komunistycznego aparatu represji, historia Kościoła katolickiego, dzieje Mazowsza. Jest także autorem kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, m.in. w „Notatkach Płockich”, „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego”, „Studiach Mazowieckich”, „Zeszytach Historycznych WiN-u”. Książkę można nabyć poprzez stronę internetową wydawnictwa Avalon.

Liczba wyświetleń: 40

powrót