Kalendarz

Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano

2021.04.12 09:25 , aktualizacja: 2021.04.12 09:44
Autor: Muzeum Azji i Pacyfiku, Wprowadzenie: Dorota Mądral
Plakat w formie graficznej zawierający archiwalne zdjęcie mężczyzny z długo brodą i wąsami widzianego z profilu. Muzeum Azji i Pacyfiku w...

wystawa online do 29 sierpnia, w Muzeum Azji i Pacyfiku

www.muzeumazji.pl

 

Trudno przecenić wartość dorobku naukowego Bronisława Piłsudskiego, starszego brata Józefa, zesłanego na Sachalin po wykryciu spisku na życie cara i zdekonspirowaniu niedoszłych zamachowców. Był wybitnym badaczem kultur ludów Dalekiego Wschodu, ale też – po powrocie na krótko do Polski – tatrzańskich górali. To w jego dziele życia, jakim były badania prowadzone wśród Ajnów, upatruje się źródeł renesansu ich kultury. Shigeru Kayano, nieżyjący już społecznik i polityk, był w Japonii pierwszym i jak dotąd jedynym zdeklarowanym parlamentarzystą ajnuskim. Dzięki jego zaangażowaniu parlament japoński uchwalił w 1997 r. ustawę chroniącą i nobilitującą kulturę Ajnów. Słynął z tego, że w trakcie sesji parlamentu mówił po ajnusku, czym wprawiał w konsternację swoich japońskich kolegów. Był autorem książki o kulturze materialnej Ajnów połowy XX w., a także wielkim admiratorem postaci i dorobku naukowego B. Piłsudskiego. Wystawa „Świat Ajnów” to wyjątkowa ekspozycja, na którą składają się materialne świadectwa kultury autochtonicznej ludności Japonii. Można na niej zobaczyć przedmioty związane z codziennością Ajnów, jak i światem wierzeń i obrzędów. Zgromadzone obiekty stanowią ilustrację procesu zmian zachodzących w ciągu ostatnich 150 lat. To muzealny zapis zaniku jednej z najciekawszych autochtonicznych kultur tej części świata, którą od zapomnienia „ocalił” etnograf – Bronisław Piłsudski. Wystawa została wypożyczona z Muzeum Miejskiego w Żorach.

 

 

Liczba wyświetleń: 11

powrót