Kalendarz

Salon Dobrej Książki

2021.04.29 07:40 , aktualizacja: 2021.04.29 14:15
Autor: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wprowadzenie: Dorota Mądral
Plakat zawierający grafikę przedstawiającą maszerujących mężczyzn w chłopskich sukmanach i z kosami założonymi na ramionach. Album "Polska 100 lat" to...

spotkanie online, 29 kwietnia, godz. 12.00, kanał YouTube Muzeum Niepodległości w Warszawie

muzeum-niepodleglosci.pl

 

Najbliższy Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego poświęcony będzie publikacji „Polska 100 lat”. Ten bogato ilustrowany album pod redakcją Andrzeja Romanowskiego, Marii Płażewskiej i Jana Łozińskiego przygotowywany został z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pracami nad powstaniem tej wyjątkowej publikacji kierowała powołana z inicjatywy społecznej Rada Programowa, w skład której weszli m.in.: profesorowie M. Kleiber, A. Mencwel, H. Samsonowicz, J. Bralczyk oraz wybitni znawcy polskiej kultury: pisarz W. Myśliwski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – W. Dąbrowski, czy polski dyplomata, badacz stosunków międzynarodowych prof. A. Rotfeld. Publikacja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii, społeczeństwu, kulturze, nauce i gospodarce. Całość poprzedza wstęp historyczno-kulturowy. Autorami tekstów do tej publikacji, napisanych w formie esejów, są najwybitniejsi polscy uczeni związani z największych ośrodkami naukowymi w kraju, m.in. prof. M. Belka, A. Rotfeld, A. Chwalba, A. Friszke, J. Miodek, K. Skarżyńska, J. Skalski, J. Włodarczyk, W. Orłowski, R. Bugaj. Nie zabrakło także omówienia rozwoju nauk technicznych czy przyrodniczo-medycznych.

Liczba wyświetleń: 21

powrót