Kalendarz

Debata "Turystyka a podział Mazowsza”

2021.06.08 13:00 , aktualizacja: 2021.06.09 13:17
Autor: Dorota Zbińkowska – Dyrektor Biura MROT, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Baner wydarzenia z datą i godziną Debata jest elementem...

Formuła: on-line na platformie zoom

Idea debaty: debata jest elementem prowadzonej od wielu miesięcy kampanii NIE DLA PODZIAŁU MAZOWSZA, w której szczególnie aktywni są przedstawiciele mazowieckich samorządów, przekazując informacje na temat rzeczywistych negatywnych skutków podziału województwa. W ramach kampanii odbyło się już kilka debat oraz konferencji prasowych podczas których zarówno samorządowcy, jak i środowiska naukowe przedstawiali opinii publicznej konsekwencje podziału Mazowsza na Warszawę i region, w tym przede wszystkich niekorzystne skutki zarówno dla miasta, jak i dla regionu.  

W tej sytuacji warto, aby przedstawić tę kwestię również poprzez pryzmat skutków dla gospodarki turystycznej regionu.

Cele debaty:

 • Zaprezentowanie wyników ekspertyzy pt. „Skutki planowanego podziału województwa mazowieckiego dla turystyki w regionie” opracowanej przez wybitnych pracowników naukowych od lat związanych z badaniami dotyczącymi gospodarki turystycznej, uznane autorytety naukowe specjalizujący się w turystyce - Prof. Teresa Skalska, Prof. Ewa Dziedzic, Prof. Hanna Zawistowska, dr Piotr Kociszewski
 • Ekspertyza dotyczy następujących zagadnień:
  • Analiza potencjalnie utraconych korzyści, w tym m.in. wielkość i struktura ruchu turystycznego, wpływy do budżetów oraz wydatki na turystykę w strukturach samorządowych, zmniejszenie szans na rozwój przedsiębiorczości  w obszarze turystyki i na tworzenie łańcuchów dostaw dla branż turystycznych, ocena potencjalnych strat w zakresie wojewódzkiej wartości dodanej i wpływów podatkowych dla samorządów, problem niewykorzystania turystyki jako czynnika budującego wizerunek województwa mazowieckiego
  • Negatywne mechanizmy w zakresie, m.in. utrudnionego rozwoju systemu komunikacyjnego, braku spójnej polityki kulturalnej i rekreacyjnej, tworzenia konkurencyjnego wizerunku na rynkach zagranicznych i rynku krajowym, niewykorzystania potencjału Warszawy jako rynku wysyłającego, braku możliwości budowy spójnego wizerunku Mazowsza oraz rozproszenie środków na promocję i informację turystyczną.   
 • Raport jest punktem wyjścia do dyskusji pomiędzy uczestnikami debaty, która będzie zogniskowana wokół kwestii związanych ze skutkami odczuwanymi w turystyce powiązanymi z potencjalnym podziałem Mazowsza.

 

 

Uczestnicy debaty:

- środowisko naukowe: Prof. Teresa Skalska, Prof. Ewa Dziedzic, Prof. Hanna Zawistowska, dr Piotr Kociszewski

- środowisko samorządowe: Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Olszewski – Wiceprezydent m.st. Warszawy

Wartością dodaną debaty będzie jej zarejestrowanie i umieszczenie w mediach społecznościowych tak, aby każdy mógł do niej powrócić.

Ramowy program debaty:

11.00 – 11.30 – prezentacja najważniejszych zagadnień ujętych w ramach ekspertyzy „Skutki planowanego podziału województwa mazowieckiego dla turystyki w regionie”

Autorzy raportu: Prof. Teresa Skalska, Prof. Ewa Dziedzic, Prof. Hanna Zawistowska, dr Piotr Kociszewski

11.30 – 12.45 – dyskusja moderowana

Uczestnicy dyskusji:

 • Autorzy raportu Prof. Teresa Skalska, Prof. Ewa Dziedzic, Prof. Hanna Zawistowska, dr Piotr Kociszewski
 • Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
 • Michał Olszewski – Wiceprezydent m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel MROT – Dyrektor Biura Dorota Zbińkowska 

Dyskusja zakłada również interakcję w widzami debaty w postaci odpowiedzi na pytania zadane poprzez komunikatory

12.45 – 13.00 – podsumowanie i zakończenie debaty Dorota Zbińkowska – Dyrektor Biura MROT

Liczba wyświetleń: 12

powrót