Komunikaty

Informacja na temat aktualnie obowiązujących uchwał w sprawie uchwalenia i wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

2018.06.21 13:30 , aktualizacja: 2018.06.21 14:59

W związku z decyzją NSA dot. planu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim aktualnie obowiązują uchwały sejmiku nr 211/12, 212/12 i 138/16.

więcej o: Informacja na temat aktualnie obowiązujących uchwał w sprawie uchwalenia i wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

2018.06.20 11:35 , aktualizacja: 2018.06.20 11:43

Można już zgłaszać uwagi do projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

więcej o: Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Przedłużenie naboru wniosków konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

2018.06.13 10:50 , aktualizacja: 2018.06.13 10:58

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków konkursowych w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza do 29 sierpnia.

więcej o: Przedłużenie naboru wniosków konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Półkolonie etnograficzne w Muzeum dla Dzieci w Warszawie

2018.06.09 14:35 , aktualizacja: 2018.06.09 14:43

„Lato miodem płynące” to temat półkolonii przygotowanych przez warszawskie muzeum poświęcone najmłodszym.

więcej o: Półkolonie etnograficzne w Muzeum dla Dzieci w Warszawie

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

2018.06.08 14:00 , aktualizacja: 2018.06.09 14:24

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku poszukuje zastępcy dyrektora ds. Pielęgniarstwa Naczelnej Pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

więcej o: Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – zadanie „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

2018.06.07 14:10 , aktualizacja: 2018.06.07 16:09

29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 848/344/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – zadanie „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”