Komunikaty

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za 2010 rok

2011.09.01 14:30 , aktualizacja: 2011.09.01 14:38

Autor: Ewelina Wierzejska, Departament Środowiska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za 2010 rok.

 

  • Będzie to piąty tego typu dokument, kompleksowo przedstawiający stan zaawansowania prac środowiskowych na Mazowszu. 
  • Obowiązek sporządzania Raportu wynika z zapisów art. 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska, która jednocześnie obliguje do tego odpowiednio organy wykonawcze województw, powiatów i gmin.
  • Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku, z wykonania którego zostanie sporządzony Raport, został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w lutym 2007 r.
  • Celem opracowywanego Raportu jest próba oceny stopnia i efektów realizacji priorytetów oraz zadań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku oraz pokazanie postępów jakie udało się osiągnąć w zakresie wykonania przedsięwzięć środowiskowych na Mazowszu.
  • Okresem raportowania objęty jest 2010 rok.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 176 kB, Liczba pobrań: 1151, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 55 kB, Liczba pobrań: 1129, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 106 kB, Liczba pobrań: 458, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 399, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 177 kB, Liczba pobrań: 500, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 51 kB, Liczba pobrań: 437, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 2521

powrót