Komunikaty

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

2012.04.25 09:50 , aktualizacja: 2012.11.26 09:13

Autor: Jadwiga Chmielińska (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy nowych obiektów sportowych, oraz modernizacji i remontów już istniejących obiektów sportowych sprawiły, że jeszcze do niedawna stan bazy sportowej uznawano za katastrofalny. Szansę zmiany sytuacji w tym zakresie stwarza Rozporządzenie Ministra Sportu Turystyki nakładające na samorządy wojewódzkie obowiązek uchwalania programów rozwoju bazy sportowej.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego stara się w jak największym stopniu wspierać finansowo działania przyczyniające się do rozwoju bazy sportowej przeznaczając na ten cel między innymi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach określonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla województwa mazowieckiego. Limit środków na 2012 rok, który wynosi ogółem 17.611,4 tys. zł w tym 7728,5 tys. zł kwota zobowiązań z tytułu zawartych umów.


Na dofinansowanie nowo rozpoczynanych zadań przeznaczona została  kwota 9882,9 tys. zł. Zarządu Województwa Mazowieckiego po zasięgnięciu opinii Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego włączył do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok 44 noworozpoczynane zadania inwestycyjne.


 

Liczba wyświetleń: 1227

powrót