Komunikaty

Sposób zorganizowania adopcji i preadopcji na Mazowszu

2012.06.29 15:25 , aktualizacja: 2012.07.02 09:20

Autor: Aldona Adamowicz, MCPS, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

SPOSÓB ZORGANIZOWANIA ADOPCJI I PREADOPCJI
NA MAZOWSZU

 

OŚRODKI PUBLICZNE

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

ul. Nowogrodzka 75

02-018 Warszawa

tel. 22 621 10 75
      22 622 03 70

e – mail:

p.o. Dyrektora:  Bożena Sawicka

 

Oddziały Zamiejscowe Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:

 

1. Oddział w Ciechanowie

ul. Orylska 9

06-400 Ciechanów

tel. 23 673 56 09

e – mail:

Kierownik Oddziału:  Iwona Zmitrowicz

 

2. Oddział w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38

07-410 Ostrołęka

tel. 29 717 03 04

e – mail:

Kierownik Oddziału:  Eugenia Bachmura

 

3. Oddział w Radomiu

ul. Mokra 2

26-600 Radom

tel. 48 331 11 50

e – mail:

Kierownik Oddziału:  Monika Bednarczyk

 

4. Oddział w Siedlcach

ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33

08-110 Siedlce

tel. 25 644 06 30

e – mail:

Kierownik Oddziału:  Małgorzata Jaroszek

 

5. Oddział w Płocku

ul. Bielska 1

09-400  Płock

tel.  24 366 66 71

e – mail:

Kierownik Oddziału:  Krystyna Brudzyńska

 

 

 

OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 6

00-325 Warszawa

(adopcja zagraniczna)

tel. 22 425 46 77
      22 425 46 88

e – mail:

Dyrektor Ośrodka:  Barbara Passini

 

2. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

w Warszawie

ul. Szpitalna 5 lok. 6

00-031 Warszawa

tel. 22 826 22 15
      22 827 50 23

e – mail:

Dyrektor Ośrodka Monika Jagodzińska

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjny

w Warszawie
ul. Grochowska194/196

04-357 Warszawa

tel. 22 618 92 45 () ‎

e – mail:

Dyrektor Ośrodka:  Zofia Dłutek

4. Katolicki Ośrodek Adopcyjny
przy Caritas Diecezji Radomskiej

w Radomiu

ul. Kościelna 5

26-604 Radom

tel. 48 385 15 34

e – mail:

Dyrektor Ośrodka:  Elżbieta Stolarczyk

ADOPCJA  ZAGRANICZNA

Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. (Monitor Polski z dn. 9 lutego 2012r. Nr 14 z 2012r. poz. 44) - ośrodkami adopcyjnymi uprawnionymi na Mazowszu do prowadzenia adopcji zagranicznej są:

 

1.                  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 75;

2.                  Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 6;

3.                  Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie ul. Grochowska 194/196.

 

 

 

 

 

INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY

Samorząd Województwa Mazowieckiego zlecił w 2012 r. Fundacji Rodzin Adopcyjnych - organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert  - realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna,  podobszarze „Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmujące prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego.

 

Dane teleadresowe IOP:

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

ul. Batorego 44

05-400 Otwock

tel./fax.:  22 779 48 38

e - mail:

             

Dyrektor: Dorota Polańska

Liczba wyświetleń: 378

powrót