Komunikaty

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

2012.10.24 14:10 , aktualizacja: 2015.06.10 10:30

Autor: Aleksandra Szybilska (PŚ), Wprowadzenie: Monika Guzowska

22 października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

 

Zgodnie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że wersja elektroniczna uchwalonego dokumentu - wraz z załącznikami i podsumowaniem przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012– 2017 z uwzględnieniem lat 2018– 2023, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski, wyniki postępowania transgranicznego oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości monitoringu – dostępna jest na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl , w zakładce Ekologia i Środowisko, w części Plan gospodarki odpadami – aktualizacje.

 

Z treścią dokumentu oraz podsumowaniem przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 w wersji papierowej, można zapoznać się w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, III piętro pok. 323 w godzinach 7.30. – 16.00

Pliki do pobrania

Rozmiar: 68 kB, Liczba pobrań: 4665, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 44 kB, Liczba pobrań: 2832, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 47 kB, Liczba pobrań: 2839, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 366 kB, Liczba pobrań: 4285, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 19477 kB, Liczba pobrań: 9188, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 5205 kB, Liczba pobrań: 7222, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 367 kB, Liczba pobrań: 3153, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 1767 kB, Liczba pobrań: 2426, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 819 kB, Liczba pobrań: 1935, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 3018 kB, Liczba pobrań: 3312, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 500 kB, Liczba pobrań: 2059, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 15316

powrót