Komunikaty

Kampania informacyjno – szkoleniowa „Gmina właścicielem odpadów komunalnych”

2012.11.06 10:45 , aktualizacja: 2012.11.13 11:33

Autor: Katarzyna Kowalczuk (PŚ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 

Projekt informacyjno-szkoleniowy pt.„Gmina właścicielem odpadów komunalnych” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 62.800,00 zł

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wprowadziła szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Zmiany te mają na celu poprawę obecnego systemu gospodarowania odpadami. Jest to przedsięwzięcie trudne i skomplikowane logistycznie, wymagające od gmin bardzo dużego zaangażowania. Ponieważ czas na organizację nowego sytemu gospodarki odpadami jest bardzo krótki ( większość uchwał gminy muszą podjąć do końca bieżącego roku ) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  podjął decyzję o wsparciu merytorycznym samorządów lokalnych, którzy od nowego roku staną się właścicielami odpadów. W tym celu  UMWM w Warszawie organizuje  kampanię informacyjno – szkoleniową pn. Gmina właścicielem odpadów komunalnych, która zostanie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach kampanii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje cykl szkoleń na terenie Mazowsza pn: Gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowymi regulacjami prawa.  Spotkania odbędą się w następujących miejscowościach i terminach:

Ostrołęka – 7 listopada 2012 r.

Mława – 8 listopada 2012 r.

Płońsk – 9 listopada 2012 r.

Białobrzegi – 14 listopada 2012 r.

Radom – 15 listopada 2012 r.

Węgrów – 16 listopada 2012 r.

Grodzisk Mazowiecki – 19 listopada 2012 r.

Warszawa – 26 listopada 2012 r. – konferencja podsumowująca projekt.

Podczas  szkoleń będzie również przekazany uczestnikom poradnik pn. Gospodarka odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracowany, w ramach kampanii, na zlecenieUMWM w Warszawie.

 

Na spotkaniach tych przewiduje się również sesje warsztatowe, które będą swoistą platformą wymiany  doświadczeń między gminami i próbą wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów. Nieoceniony będzie udział gmin, które już wcześniej, w drodze referendum, przejęły zarząd nad odpadami. 

W ramach kampanii, planuje się także  opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego ulotek informacyjnych: dla mieszkańców oraz  dzieci i młodzieży - prezentujących nowy system i zasady selektywnej zbiórki odpadów, a także plakatu informacyjnego dla instytucji i mieszkańców. Celem plakatu będzie promocja nowego systemu. Po jego wydrukowaniu gmina będzie mogła dokleić lub dodrukować informacje lokalne np. dane teleadresowe, adres strony internetowej, czy planowane spotkanie z mieszkańcami.

 

W dniu 6 listopada 2012 r. w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca kampanię informacyjno – szkoleniową Gmina właścicielem odpadów komunalnych.  W konferencji wezmą również udział przedstawiciele gmin, którym w drodze referendum udało się przejąć obowiązki od właścicieli nieruchomości  w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 3552 kB, Liczba pobrań: 470, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 6764 kB, Liczba pobrań: 473, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 3077 kB, Liczba pobrań: 337, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2022 kB, Liczba pobrań: 587, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 1005

powrót