Komunikaty

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego do sieci Centrów Kompetencji w projekcie „M@zowszanie”

2014.08.04 11:45 , aktualizacja: 2014.08.05 14:45

Autor: Justyna Niedzielak, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. informuje, że  zostało wszczęte  ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: http://armsa.bip.org.pl .


Projekt „M@zowszanie” ma na celu rozwój e-usług i ich dostęp dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego. Jest to kluczowy projekt własny Samorządu Województwa Mazowieckiego, który zapobiegnie wykluczeniu informacyjnemu na terenie województwa. Okres jego realizacji przewidziano na lata 2012–2014. Inwestycja jest realizowana przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Wydział Rolnictwa i Żywności) oraz Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. (Dział Społeczeństwa Informacyjnego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działanie: 2.2 „Rozwój e-usług”) oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 595

powrót