Komunikaty

Informacja dotycząca ankietyzacji

2016.03.24 10:35

Autor: Agata Kowalczyk (RW), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Informujemy,  że w okresie marzec–czerwiec br. na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej będzie prowadzona ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).
 

Ankietyzacja ma pomóc w opracowaniu raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z 12 grudnia 1991 r. w kwestii ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
 

Ankietę można wypełnić podczas wizyt ankieterów w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN oraz poprzez stronę http://ankieta.azotany.mggp.com.pl/ .
 

Wypełniając ankietę, prowadzący działalność rolniczą na OSN mają możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu, jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.
 

Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie https://azotany.mggp.com.pl .
 

Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.

Liczba wyświetleń: 362

powrót