Komunikaty

Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2017.02.02 08:55 , aktualizacja: 2017.02.02 11:58

Autor: Marta Izdebska (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje cykl seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Seminarium jest kierowane do pracowników Urzędów Miast/Gmin odpowiedzialnych za sporządzanie ww. rocznych sprawozdań. Odbędzie się ono z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w czterech turach zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 15 lutego 2017 r.,
  • 22 lutego 2017 r.,
  • 2 marca 2017 r.,
  • 8 marca 2017 r.

w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, w sali konferencyjnej na parterze.

 

Celem seminariów jest przekazanie niezbędnej praktycznej wiedzy pracownikom sporządzającym sprawozdania. Przedstawiony zostanie aktualnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sposób jego wypełnienia. Omówione zostaną zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 934) – dotyczy załącznika nr 4 tj. gminnych sprawozdań. Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawi wyniki cykli kontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 785

Liczba wyświetleń: 1333

powrót