Komunikaty

Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.

2017.07.17 12:00 , aktualizacja: 2020.04.06 14:15

Autor: Marcin Sokołowski, (PE), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

24 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 3/17  w sprawie Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022  ( POŚ WM 2022) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

 

POŚ WM 2022 jest czwartym dokumentem służącym realizacji polityki ochrony środowiska na Mazowszu. Dotychczas powstały 3 programy ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego:

  • Program ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2011 (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 118/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r.);

  • Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 19/07 z dnia 19 lutego 2007 r.);

  • Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 104/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r.).

Integralną częścią uchwalonego POŚ WM 2022 jest  Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 (Prognoza).

 

Podstawą prawną opracowania dokumentu jest art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska który nakłada na zarząd województwa obowiązek sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

 

Główną ideą jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

Program służy realizacji celów przyjętych w krajowych dokumentach strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., której założenia odnoszą się przede wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasobów i  zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.

 

Oprócz kwestii ochrony środowiska Program porusza również problematykę nasilających się zmian klimatycznych oraz wyznacza kierunki adaptacji. Obowiązek ich określenia na poziomie regionalnym nakłada na Zarząd Województwa Mazowieckiego Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

 

Jeżeli bądź telefoniczny: 22 59 79 056. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentami.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 5469 kB, Liczba pobrań: 3386, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 952
Rozmiar: 1397 kB, Liczba pobrań: 783, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 289 kB, Liczba pobrań: 792, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 53 kB, Liczba pobrań: 74, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 5922

powrót