Komunikaty

Konsultacje uchwały Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu >>Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych<<”

2017.04.06 08:25 , aktualizacja: 2017.04.07 09:37

Autor: Marta Podsiad (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Edukacji Publicznej i Sportu przesłał do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu >>Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych<<” planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 66 kB, Liczba pobrań: 90
Rozmiar: 113 kB, Liczba pobrań: 444

Liczba wyświetleń: 95

powrót