Komunikaty

Nabór wniosków w ramach wyboru patrona i upamiętnienia wydarzenia roku 2018 na Mazowszu

2017.08.31 07:20 , aktualizacja: 2017.10.02 07:49

Autor: Dorota Wojda (KP), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur w ramach wyboru patrona roku 2018 oraz propozycji upamiętnienia wydarzenia roku 2018 na Mazowszu.

 

Do składania wniosków zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Mazowsza, centra, muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury lub inne instytucje kultury, a także uczelnie wyższe z terenu województwa mazowieckiego.

 

Od ubiegłorocznej edycji przedsięwzięcia jest możliwość zgłaszania propozycji upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego naszego regionu.

 

Wybór patrona roku i upamiętnienie wydarzenia na Mazowszu ma w zamyśle wyróżnienie i uhonorowanie wybranej postaci i wydarzenia, ale przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej, a także integrację lokalnych środowisk. Realizowanie tego zadania odbywa się poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych utrwalających dorobek postaci wybranej na patrona roku lub szczególnego charakteru wydarzenia, a także związanych z tym miejsc na terenie naszego województwa.

 

Spośród zgłoszonych wniosków spełniających wymogi formalne Sejmik Województwa Mazowieckiego wybierze jednego patrona lub jedno wydarzenia albo obu łącznie, aby ustanowić rok 2018 ich nazwą lub imieniem.

 

Wnioski o wybór patrona i upamiętnienie wydarzenia roku 2018 na Mazowszu należy składać od 1 do 30 września 2017 r. z dopiskiem: „Patron roku 2018 na Mazowszu” lub „Wydarzenie roku 2018 na Mazowszu”. Wzory formularzy w plikach do pobrania.

 

Dokumenty należy złożyć:

  • osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – ul. Brechta 3,
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki – ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa. W przypadku wniosków przekazywanych drogą pocztową, za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.

 

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (022) 59 79 229, e-mail: .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 66, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 56, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 44, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 225

powrót