Komunikaty

Wskaźnik wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańca województwa mazowieckiego w roku 2016

2017.11.07 14:10

Autor: Dorota Sołtysiak, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z opublikowaniem przez Główny Urząd Statystyczny raportu dotyczącego infrastruktury komunalnej 2016 rok, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych informuje, że wskaźnik wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańca województwa mazowieckiego w 2016 roku wyniósł 328 kg.

 

Wartość tą należy uwzględnić podczas obliczania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wynikającego z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167).

 

Jednocześnie informuję, że dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, obliczany na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676) nie uległ zmianie w stosunku do 2016 roku.

 

Dla ułatwienia obliczeń osiągniętych przez gminy poziomów, poniżej zamieszczono linki do arkuszy kalkulacyjnych służących obliczaniu osiągniętych w roku 2016 przez gminę poziomów.

Liczba wyświetleń: 1024

powrót