Komunikaty

Zawiadomienie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego „uchwały antysmogowej”

2017.11.16 08:20 , aktualizacja: 2017.11.16 11:04

Autor: Joanna Milczarek (PZ), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zawiadomienie

na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) oraz art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 162/17 z 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej). Uchwała została opublikowana 27 października 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 9600.

 

Z treścią uchwały oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa oraz o sposobie wykorzystania zgłoszonych w postępowaniu uwag i wniosków można zapoznać się:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego,

  2. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl  ,

  3. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5 w Warszawie (III piętro, pokój 310), w godzinach 9.00–15.00

 

Wszelkie pytania należy kierować na adres:

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 307

powrót