Komunikaty

Komunikat w sprawie ogłoszenia przez WFOŚiGW naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza

2018.03.23 10:00 , aktualizacja: 2018.03.27 09:06

Autor: Joanna Milczarek (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych. Wnioski o dofinansowanie w dziedzinie ochrony powietrza można składać od dnia 28 marca 2018 r. - w ramach następujących programów:

  •  OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszanie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
  •  OA-2 „Modernizacja oświetlenia elektrycznego”.

Nabór w ramach programów prowadzony będzie w trybie otwartym. Dokumenty dotyczące programów dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ponadto informujemy, że w ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza przygotowywany jest ogólnokrajowy program „Czyste Powietrze”, który realizowany będzie w szczególności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami. Zakres dofinansowania przedsięwzięć w formie pożyczek i dotacji, realizowanych przez osoby fizyczne, obejmie kompleksową termomodernizację budynków (w tym wymianę źródeł ciepła, mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii).

 

W związku z powyższym informujemy, że oferta skierowana do osób fizycznych zostanie przedstawiona do końca II kwartału 2018 roku na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Liczba wyświetleń: 2258

powrót