Komunikaty

Zmiana terminu rozliczenia II transzy - konkurs w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

2018.06.29 11:35 , aktualizacja: 2018.07.03 13:49

Autor: Izabela Rogowska (RF), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1050/351/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” konieczne było wprowadzenie zmiany do załącznika do uchwały - Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 3 do Regulaminu – Wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego polegającej na wprowadzeniu zmian, tj.:

 

  • w regulaminie oraz wzorze umowy o dofinansowanie wprowadzono zmianę terminu rozliczenia II transzy dotacji celowej na 31 grudnia 2019 r.

 

Przedmiotowa zmiana będzie dotyczyła wszystkich beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

 

Liczba wyświetleń: 200

powrót