Komunikaty

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA”

2018.11.08 12:55

Autor: Marta Subczyńska, SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁEKA” SPRiTS w Ostrołęce, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych.

 

Oferty, zgodnie z wymogami konkursowymi, należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adres:

Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

ul. Kościuszki 49,

07-410 Ostrołęka      

w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH –  SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.25–15.00.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁEKA” SPRiTS w Ostrołęce.

 

Liczba wyświetleń: 199

powrót