Komunikaty

Wybór partnerów do projektu pozakonkursowego „E-Zdrowie dla Mazowsza 2”

2018.11.23 12:50 , aktualizacja: 2018.11.28 16:18

Autor: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zgodnie z art. 33 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w obszarze polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.) przeprowadzono nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu pozakonkursowego województwa mazowieckiego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 - typ projektu: E-usługi dla Mazowsza.

 

Protokołem komisji, powołanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, z 9 listopada 2018 r. w sprawie naboru partnerów do wskazanego wyżej projektu, zatwierdzono wybór podmiotów leczniczych:

  1. Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa.
  2. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
  3. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Zagórze k/Warszawy, 05-462 Wiązowna.
  4. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.
  5. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa.
  6. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki.
  7. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom.

Liczba wyświetleń: 308

powrót