Komunikaty

UWAGA! Informacje o wpisie podmiotu do BDO oraz o opłacie recyklingowej za torby foliowe

2019.01.10 08:50 , aktualizacja: 2019.03.27 13:31

Autor: Justyna Król (OS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  1. Informacja dotycząca Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

 

W związku z prowadzeniem przez marszałków województw Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), informujemy, że podmioty, które złożyły wniosek lub mają być wpisane z urzędu powinny samodzielnie sprawdzić czy został im nadany numer rejestrowy na stronie  www.bdo.mos.gov.pl.

Dodatkowo w terminie późniejszym otrzymają Państwo listownie zawiadomienie o utworzeniu indywidualnego konta w bazie BDO.

 

  1. Informacja dotycząca opłaty recyklingowej za torby foliowe

Informujemy o nowo otwartym rachunku bankowym przeznaczonym do gromadzenia i redystrybucji opłaty recyklingowej za torby foliowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

63 1240 6292 1111 0010 8779 9854.

 

UWAGA!

Wpłaty na powyższy rachunek należy dokonywać po 11.02.2019 r., tj. po dniu wejścia w życie ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2019 r. poz. 51.)

Termin wnoszenia opłaty na konto urzędu mija z dniem 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym opłata została pobrana – podmioty za 2018 r. w 2019 r. nie składają w powyższym zakresie sprawozdań.

Ważne linki:

Komunikat Ministerstwa Finansów

Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Liczba wyświetleń: 4125

powrót