Komunikaty

Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości z obszaru gospodarki odpadami komunalnymi i sprawozdawczości z ochrony powietrza

2019.02.07 09:10 , aktualizacja: 2019.02.13 14:01

Autor: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące:

  1. sprawozdawczości wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającej z art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.) oraz
  2. sprawozdawczości wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, wynikającej z uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Ze wzorami formularzy sprawozdawczych będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.mazovia.pl, w zakładce Ekologia i Środowisko→Ochrona Powietrza→Sprawozdania z realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych. Formularze zostaną zamieszczone na stronie w terminie do 19 lutego br.

 

Seminarium jest kierowane do pracowników urzędów miast oraz gmin odpowiedzialnych za sporządzanie wyżej wymienionych sprawozdań. Odbędzie się ono z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Szkolenia będą przeprowadzone w sześciu turach:

  • 20 lutego 2019 r.,
  • 21 lutego 2019 r.,
  • 4 marca 2019 r.,
  • 7 marca 2019 r.,
  • 8 marca 2019 r.,
  • 12 marca 2019 r.

w godzinach 10:00–15:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, w sali konferencyjnej na parterze.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 22 kB, Liczba pobrań: 410

Liczba wyświetleń: 1559

powrót