Komunikaty

Podsumowanie cyklu seminariów szkoleniowych dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2019.03.19 12:05 , aktualizacja: 2019.03.19 12:38

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, w siedzibie urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26, zorganizowano cykl sześciu seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Głównym zamierzeniem seminarium szkoleniowego było omówienie poprawnego sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie  zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 1627).

 

Seminarium skierowane było do pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za sporządzanie ww. rocznych sprawozdań. W spotkaniach, odbywających się  w dniach 20, 21 lutego oraz 4, 7, 8, 12 marca br., udział wzięło ponad 380 uczestników.

 

W celu usprawnienia sporządzania i weryfikacji sprawozdań, pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych – Wydziału Gospodarki Odpadami, opracowali arkusze kalkulacyjne służące obliczaniu osiągniętych w roku 2018 przez gminę poziomów:

  • Arkusz obliczeniowy za rok 2018 - poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
  • Arkusz obliczeniowy za rok 2018 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Wzory formularzy sprawozdań w wersji edytowalnej są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: (www.gov.pl/web/srodowisko/odpady-komunalne)

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1900

powrót