Komunikaty

Program in vitro na Mazowszu – ważne informacje

2019.03.29 09:25 , aktualizacja: 2019.04.03 13:05

Autor: Eliza Śniegocka-Walkiewicz (ZD), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w programie dotyczącym leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (leczenie techniką IVF, tzw. „in vitro”) oraz licznymi pytaniami na temat warunków jego realizacji, informujemy, że, zgodnie z decyzją radnych województwa mazowieckiego, ze środków samorządu województwa zostanie sfinansowany program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mazowsza.

 

Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pracuje nad projektem programu polityki zdrowotnej w tym obszarze. W ramach programu będą świadczone procedury medyczne, których skuteczność i efektywność musi zostać oceniona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)[1]. Warunkiem realizacji programu jest otrzymanie pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii Prezesa AOTMiT.

 

Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie konkursu na wybór realizatorów programu (podmioty zajmujące się leczeniem niepłodności).

 

Planuje się, że najwcześniej od września 2019 r. pary będą mogły zgłaszać się do realizatorów celem zastosowania procedury zapłodnienia in-vitro. Lista realizatorów zostanie opublikowana na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Zdrowie i polityka społeczna”. Po spełnieniu wymogów formalnych par aplikujących do programu, o kwalifikacji będzie decydował lekarz w oparciu o wskazania medyczne.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej: Eliza Śniegocka-Walkiewicz tel. (22) 5979-914 oraz Zofia Nowacka tel. (22) 5979-939.

 

 

 

 
  1. Po ukończeniu prac nad dokumentem, zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, projekt programu musi być przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu wydania opinii w sprawie programu.

 

Liczba wyświetleń: 1388

powrót