Komunikaty

Trwa VI edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”

2019.04.09 15:20 , aktualizacja: 2019.04.15 15:33

Autor: oprac.na podst. zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Aktywni mieszkańcy i organizacje społeczne działające na rzecz najbliższego otoczenia do 29 kwietnia mają szansę na zgłoszenie pomysłów społecznych w swoim regionie. W każdym z mikroregionów grantami w wysokości 5 tys., 3 tys. i tysiąca zł zostaną narodzone najciekawsze inicjatywy. Patronat honorowy nad VI edycją wydarzenia objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Kto może ubiegać się o grant?

Organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS (rozumiana zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), klub sportowy zarejestrowany w ewidencji starosty powiatowego lub spółdzielnia socjalna zarejestrowana w KRS, związki wyznaniowe działające na rzecz społeczności lokalnych (z wyłączeniem działań mających charakter wyznaniowy/promujący wyznanie), grupy nieformalne działające lokalnie (min. 3 osoby), instytucja publiczna (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej).

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Można składać wnioski na projekty dotyczące m.in. wspierania lokalnej aktywności, działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców, edukacji dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia, budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Termin składania wniosków

Wnioski mogą być składane do 29 kwietnia br. (do godz. 17:00) za pomocą formularza online .

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej organizatora .

 

Liczba wyświetleń: 289

powrót