Komunikaty

„Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy” – zaproszenie na seminarium

2019.04.24 12:40 , aktualizacja: 2019.04.24 14:53

Autor: Katarzyna Kaźmierczak (CG), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Seminarium jest organizowane w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej (RSIP) i Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego (SI) przy Związku Województw RP. Połączone będzie z naradą Geodetów Województw oraz wspólnym posiedzeniem Zespołów.

 

Wybitni specjaliści

W seminarium udział potwierdzili wybitni przedstawiciele środowiska naukowego oraz eksperci zagraniczni m.in. Martin Roger – Ambasador Republiki Estońskiej w RP, Hugo De Groof – European Commission – DG Environment, a także Stefan Jensen – European Environment Agency. Ponadto zaproszeni zostali m.in. dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

 

Informacja Przestrzenna – na szczeblu europejskim, krajowym oraz regionalnym

Zharmonizowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej pełni ważną rolę w podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim, krajowym oraz regionalnym. Coroczne merytoryczne spotkania członków ww. Zespołów Eksperckich są forum do przedstawiania i dyskutowania m.in. o kierunkach rozwoju Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej. Seminarium będzie próbą wypracowania zintegrowanej strategii rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej i cyfryzacji, w tym smart city and village.

 

Termin, miejsce i zgłoszenia na seminarium

Seminarium odbędzie się 8–9 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (w sali konferencyjnej na parterze). Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail sekretariatu Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii ( ) do 30 kwietnia br. Osoba do kontaktu – Katarzyna Kaźmierczak tel. 22 43 24 512 . Liczba miejsc ograniczona.

 

Program Seminarium

 

8 maja br. 
 • 12.00–12.50  Rejestracja uczestników Seminarium oraz lunch
 • 12.50–13.00 Powitanie gości – Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • 13.00–13.30 Osiągnięcia Estonii w zakresie społeczeństwa informacyjnego –Martin Roger, Ambasador Republiki Estońskiej RP
 • 13.30–13.50 Hugo De GroofEuropean Commission – DG Environment
 • 13.50–14.10 Stefan Jensen – European Environment Agency
 • 14.10–15.30 Panel dyskusyjny – nowe wyzwania dla regionów europejskich w tworzeniu Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz budowy Społeczeństwa Informacyjnego – moderator dr inż. Ewa Janczar – zastępca dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Martin Roger – Ambasador Republiki Estońskiej w RP

Hugo De Groof – European Commission – DG Environment

Stefan Jensen – European Environment Agency, Europejska Agencja Środowiska

dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Marcin Wojdat – Sekretarz m.st. Warszawy

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Mariusz Frankowski – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Bogdan Ciepielewski – Dyrektor Biura Związku Województw RP

 

 • 15.30 –16.00 Przerwa kawowa

 

 • 16.00–17.00 Sesja I – korelacja operacyjna Infrastruktur Informacji Przestrzennej i danych przestrzennych w kraju i województwach/regionach
  • 16.00–16.20 Zagadnienia cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej – Departament GovTech Polska,  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • 16.20–16.40 Jak wdrażać usługi e–administracji – aby wszyscy z nich chcieli (i mogli) korzystać – dr Tomasz Kulisiewicz Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów Nad Cyfrowym Państwem, Polskie Towarzystwo Informatyczne
  • 16.40–17.00  Nowe perspektywy wykorzystania zobrazowań satelitarnych do realizacji zadań administracji – Beata Mikołajek–Zielińska, Dyrektor Departamentu Wojskowych Technologii Satelitarnych, Polska Agencja Kosmiczna.
  • 17.00–17.30 Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia spotkania

 

9 maja br.
 • 9.00–10.30 Sesja II –  rola Infrastruktury Informacji Przestrzennej i danych przestrzennych w rozwoju Smart City i Smart Village
  • 09.00–09.30  Miasto interaktywne – zarządzanie big data w sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – Marlena Happach, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Monika Konrad – Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
  • 09.30–09.50  GIS w procesie partycypacji społecznej  – możliwości i ograniczenia – Maria Andrzejewska – Dyrektor UNEP/GRID–Warszawa, Monika Rusztecka – Kierownik Działu Zastosowań Geoinformacji  UNEP/GRID–Warszawa
  • 09.50–10.10   Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem – dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
  • 10.10–10.30  Bezzałogowe statki powietrzne – możliwości ich wykorzystania w administracji publicznej, perspektywy, regulacje prawne – Instytut Lotnictwa

 

 • 10.30–10.50 przerwa kawowa

 

 • 10.50–12.30 Sesja III – innowacyjne technologie w usługach cyfrowych

 

 • 10.50–11.10 E–administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej – dr hab. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 11.10–11.30 Przestrzenne dane statystyczne w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy – dr inż. Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, GUS, Agnieszka Nowakowska, Zastępca Detektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, GUS
 • 11.30–11.50  Blockchain w administracji publicznej – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech, Centrum Technologii Blockchain, Uczelnia Łazarskiego
 • 11.50–12.10 Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce – Jan Maciej Czajkowski, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
 • 12.10–12.30 Rola interoperacyjności w budowie cyfrowych usług publicznych oraz w udostępnianiu zasobów otwartych danych – dr inż. Adam Iwaniak, Prezes Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

 

12.30–13.00 dyskusja, sformułowanie wniosków oraz zakończenie Seminarium

 

13.00–13.45 Lunch

 

13.45   Rozpoczęcie narady Geodetów Województw

Liczba wyświetleń: 373

powrót