Komunikaty

25 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

2019.04.25 09:55 , aktualizacja: 2019.05.15 15:50

Autor: Dorota Rutkowska (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem został ustanowiony ze względu na to, że hałas stał się, następnym po zanieczyszczeniu powietrza, największym problemem ekologicznym świata. Zanieczyszcza on środowisko naturalne oraz miejsce pracy i zamieszkania ludzi oraz stanowi poważny czynnik uciążliwości środowiskowej, który zagraża zdrowiu człowieka. W szczególności pogarsza on stan psychiczny, powoduje wzrost napięcia nerwowego oraz uniemożliwia wypoczynek i rekreację. Z tego też powodu stał się on jednym z głównych tematów, które zostały poruszone w ramach Kongresu Czystego Powietrza zorganizowanego 27 lutego 2019 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.  oraz  Zespół Doradców Gospodarczych TOR  Sp. z o.o. w Warszawie. W rezultacie dyskusji prowadzonych w trakcie Kongresu przygotowana została publikacja dotycząca hałasu w środowisku. Została ona opracowana w celu wsparcia samorządów, które muszą mierzyć się z narastającym problemem nadmiernego hałasu w środowisku.

 

W celu poprawy warunków życia mieszkańców Mazowsza, Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania akustycznego głównych dróg, linii kolejowych czy portów lotniczych, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, przedszkola, szkoły, itp. W ramach realizowanych działań, zobowiązuje zarządców ww. przedsięwzięć (w tym m.in. Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie i Portu Lotniczego Warszawa – Modlin) do opracowania przeglądów ekologicznych. Dokumenty te pozwalają określić rzeczywisty zasięg i wielkość oddziaływania instalacji na środowisko. Ponadto, wskazują jakie są możliwości zastosowania różnorodnych metod redukcji dźwięku lub podjęcia działań, które mają na celu przywrócenie stanu środowiska do naturalnego, czyli doprowadzenia do stanu, w którym na terenach chronionych akustycznie zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach prawa.

 

Obecnie trwają również prace nad opracowaniem programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż głównych dróg krajowych, linii kolejowych, dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka oraz obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne. Są to dokumenty strategiczne wskazujące kierunki działań naprawczych, które mają na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu w środowisku.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z  bądź telefoniczny: 22 59 79 755. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 927 kB, Liczba pobrań: 17, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 106

powrót