Komunikaty

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach

2019.05.08 13:35

Autor: Ewa Jakubowska (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

 

Postępowanie konkursowe rozpocznie się w 1 września 2019 r.; przewidywany termin zakończenia procedury konkursowej to 31 marca 2020 r.  

 

Dochowanie terminu określonego § 3 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, tj. podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna, nie było możliwe, z uwagi na fakt, że ww. rozporządzenie weszło w życie na mniej niż miesiąc przed zakończeniem pełnienia funkcji przez dotychczasowego dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.  

 

Liczba wyświetleń: 491

powrót