Komunikaty

Debata nad Raportem o stanie województwa mazowieckiego za rok 2018

2019.06.07 15:10 , aktualizacja: 2019.06.07 15:14

Autor: Laura Kaczyńska (KS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 18 czerwca br., odbędzie się debata nad „Raportem o stanie województwa mazowieckiego za rok 2018”.

 

W raporcie uwzględniono w szczególności zadania samorządu województwa wskazane w art. 14 i zadania zarządu województwa wymienione w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.

 

Zgodnie z art. 34a ust. 6 i na zasadach określonych w art. 34a ust. 7 i 8 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w debacie nad raportem o stanie województwa głos mogą zabierać mieszkańcy województwa.

 

Poznaj treść raportu  (dokument jest załącznikiem do uchwały nr 689/46/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20 maja 2019 r.).

Liczba wyświetleń: 160

powrót