Komunikaty

Ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży z Mazowsza!

2019.06.12 12:20 , aktualizacja: 2019.07.01 08:30

Autor: Monika Wilkowska (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Dobrze się uczysz? Ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży z Mazowsza! Zgłoś się do nas i zostań naszym Stypendystą!

 

We wrześniu br. planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019/2020.

 

Jest on skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami klas VII i VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących na Mazowszu.

 

W ramach wymagań edukacyjnych brane będą pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane będą osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium będzie się składał z dwóch części:

 

I część- elektroniczna rejestracja wniosków na stronie internetowej projektu pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/,

II część- przekazanie wersji papierowej dokumentów do Urzędu.

Wygenerowany ze strony internetowej wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

 

W ramach projektu realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 przyznane zostanie 476 stypendiów. Przewidywana wartość stypendium wyniesie nie mniej niż 4500 zł. Stypendysta poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia będzie mógł je przeznaczyć m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, fachowej literatury, opłacenie uczestnictwa w obozach, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych, korzystania z Internetu, itp.

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 435, 449 lub drogą elektroniczną pod adresem: .

 

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liczba wyświetleń: 15327

powrót