Komunikaty

Zarząd Województwa Mazowieckiego zachęca organizacje pozarządowe do włączenia się w tworzenie programu współpracy na 2020 r.

2019.07.05 13:45 , aktualizacja: 2019.07.10 16:31

Autor: Michał Jakubowski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania uwag do projektu Programu współpracy na 2020 rok dostępne są na stronie

Liczba wyświetleń: 254

powrót