Komunikaty

Od 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do Rejestru BDO składa się wyłącznie przy użyciu formularza elektronicznego

2019.12.23 10:35 , aktualizacja: 2020.05.20 11:04

Autor: Departament Opłat Środowiskowych, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

pixabay.com

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do Rejestru – BDO składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/

 

System BDO został stworzony i jest zarządzany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) odpowiada Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy działający na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

 

W przypadku wystąpienia problemów z obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO:

  • pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 500, 22 25 59 450
  • pomoc techniczna: 22 369 20 66
  • pomoc merytoryczna: 22 369 20 65

Zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) wniosek złożony po dniu 31 grudnia 2019 r. w formie papierowej nie może zostać rozpatrzony.

 

Uwaga! Instrukcja

Jak zalogować się do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość prezentuje film instruktażowy:

 https://youtu.be/GFVAIjFGg54.

Aby uzyskać numer rejestrowy, należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) – Login.gov.pl.

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany przez KWIE.

Instrukcja logowania do systemu BDO i wszystkie pozostałe instrukcje dostępne są w zakładce Wsparcie Użytkownika, na której znajdują między innymi instrukcje logowania, a także filmy instruktażowe. https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/, https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support.

Dodatkowo informujemy, że 30 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531).

W obowiązującym dotychczas rozporządzeniu 18 grup odpadów było zwolnionych z ich ewidencjonowania, od 1 stycznia 2020 r. liczba ta wzrosła do 46 grup. Przepisy nowego rozporządzenia zmieniają także ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Te kwestie są szczególnie istotne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają stosunkowo małe ilości odpadów.

 

 

Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dostępne jest pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1 

 

Objaśnienie prawne Ministerstwa Klimatu dotyczące obowiązku rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców:
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

 

Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru BDO:

  • wcm.mazovia.pl w pkt 6.10.
  • www.bdo.mos.gov.pl
  • pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 500, 22 25 59 450
  • pomoc techniczna: 22 369 20 66
  • pomoc merytoryczna: 22 369 20 65
  • telefon kontaktowy do Departamentu Opłat Środowiskowych: 22 59 79 200, 22 59 79 201, 22 59 79 254 lub 22 59 79 372.
  • Kontakt bezpośredni: Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zadawanymi pytaniami przy wpisie do Rejestru BDO pod linkiem: www.bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy .

 

Artykuły powiązane

Uwaga! Ważny komunikat BDO…

10-04-2020
Kilka ważnych uwag dotyczących skutecznego logowania do Rejestru BDO.
więcej

Liczba wyświetleń: 18547

powrót