Komunikaty

Żłobki w Warszawie na start

2020.01.17 11:40 , aktualizacja: 2020.01.17 11:53

Autor: Na podst. mat. WUP Warszawa, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Od 13 do 28 lutego Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie prowadzić będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu skierowanego do projektodawców, którzy otworzą nowe żłobki, kluby dziecięce lub miejsca opieki u opiekuna dziennego  na terenie Warszawy lub 39 przyległych gmin. Wartość dofinansowania będzie wynosić 8,5 mln zł.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Zapraszamy gminy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które będą chciały utworzyć miejsca opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (tzw. ZIT WOF),  tj. Warszawy i 39 okolicznych gmin. 

 

Na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku?

Wnioskodawcy zainteresowani konkursem będą musieli zapoznać się ze szczegółami zawartymi w Regulaminie konkursu i w przewidzianym terminie (od 13 do 28 lutego) złożyć elektroniczny wniosek do WUP. Stworzony przez nich projekt powinien zakładać tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych lub miejsc opieki u opiekuna dziennego. Sfinansować będą mogli działania związane m.in. z adaptacją pomieszczeń, wyposażeniem, zakupem mebli, pomocy dydaktycznych, pełnego wyposażenia i montażu placu itp. Dofinansowanie będzie mogło też obejmować wynagrodzenie i przeszkolenie personelu oraz opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, czy klubie. W odróżnieniu od wcześniejszych edycji konkursów, od 2020 r. podatek VAT w projektach nie jest kwalifikowalny.
 
Przystępując do konkursu każdy wnioskodawca powinien pamiętać, że samo złożenie wniosku powinno być poprzedzone konkretnymi działaniami: analizą zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w danej gminie, warunków lokalowych i zasad rekrutacji uczestników do projektu. Projektodawca powinien również przewidzieć, w jaki sposób utrzyma miejsca opieki przez co najmniej dwa lata po zakończeniu projektu.
 

Spotkania informacyjne

10 lutego w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58 w Warszawie odbędzie się spotkanie, na którym zainteresowani będą mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi konkursu, zasadami sporządzania wniosku i obsługi systemu MEWA 2.0. Udział w spotkaniu będzie bezpłatny. Szczegółowe informacje zostaną już niebawem zamieszczone na stronie internetowej WUP w Warszawie w sekcji Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach.  

 

Szczegółowe informacje dostępne on-line

Informacje o naborze wniosków

Informacje na stronie internetowej WUP
Profil Aktywni na Mazowszu
 

 

Liczba wyświetleń: 466

powrót