Komunikaty

Konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” edycja 2020

2020.03.11 15:00 , aktualizacja: 2020.07.17 11:31

Autor: Marcin Rzońca (Biuro Regionalne KSOW), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim ogłasza pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” edycja 2020!

 

Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.).

Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest fakt zamieszkania i działalności na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 29 maja 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Najaktywniejsza Liderka Wiejska 2020”.

 

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń w dwóch etapach:

1) oceny formularzy zgłoszeniowych

2) oceny prezentacji indywidualnej wraz z testem wiedzy ogólnej o Mazowszu, PROW 2007-2013 i 2014-2020 oraz KSOW

oraz przyzna nagrody w terminie do 30 września 2020 r.

 

Pula nagród w konkursie to 30.000 zł brutto:

  1. I stopień – nagroda do 7500 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);
  2. II stopień – nagroda do 5000 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);
  3. III stopień – nagroda do 2500 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);
  4. Wyróżnienia – nagrody rzeczowe do 750 zł netto.

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie Biura Regionalnego KSOW Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 361

powrót