Komunikaty

Nowy termin złożenia sprawozdań produktowych za rok 2019!

2020.05.19 08:25 , aktualizacja: 2020.10.06 09:50

Autor: Łukasz Krzosek (OŚ), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) przesuwa terminy złożenia sprawozdań produktowych za rok 2019 oraz obowiązek wykonania audytów za zeszły rok. Już nie obowiązuje termin sprawozdawczy 15 marca ani 30 czerwca br.

 

Termin złożenia sprawozdań produktowych za rok 2019 został przesunięty na 11 września 2020 r. 

 

Do 11 września 2020 r. należy złożyć sprawozdania z opłat produktowych i opłat recyklingowych oraz opłat na publiczne kampanie edukacyjne za rok 2019 za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w systemie BDO. Możliwość złożenia sprawozdania przez BDO będzie dopiero dostępna dla przedsiębiorców po uruchomieniu modułu „Sprawozdawczość Produktowa” w systemie BDO przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (twórca oprogramowania BDO). Sprawozdania elektroniczne będą składać wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach, sprzedawcy objęci opłatą recyklingową, wprowadzający produkty typu: oleje i opony, baterie i akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, wszystkie podmioty wymienione w art. 73, 74a i 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797).  

 

Termin przeprowadzenia rocznych audytów zewnętrznych za rok 2019 został przesunięty na 30 września 2020 r. 

 

Do 30 września 2020 r. roczny audyt zewnętrzny za rok 2019 mają obowiązek przeprowadzić podmioty: prowadzące recykling lub odzysk wystawiające dokumenty DPO/DPR; eksporterzy oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wystawiający dokumenty EDPR/EDPO, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Do 15 listopada 2020 r. należy przekazać marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu za rok 2019.

 

Liczba wyświetleń: 562

powrót