Komunikaty

Informacja o udzielanych zamówieniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID19

2020.07.08 11:40 , aktualizacja: 2020.07.08 12:14

Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (umożliwiającej sprawne zawieranie umów służących zwalczaniu pandemii koronawirusa).

 

Lp. Data zamówienia Nazwa kontrahenta Przedmiot zamówienia Uwagi
1. 24.06.2020 Aedmax.PL Sp. z.o.o Zakup rękawiczek nitrylowych brak
2. 25.06.2020 Deckenbau Polska Spółka Cywilna P. Urbański Zakup rękawiczek nitrylowych brak
3. 30.06.2020 ALAB Laboratoria Sp. z o.o. Badania laboratoryjne na obecność SARS-Cov-2 Zwiększenie wartości umowy zawartej 01.04.2020 r.
4. 06.07.2020 A-BioTech M. Zemanek-Zboch, Sp. J. Zakup komory laminarnej, wirówki laboratoryjnej/rotora na mikropłytki, zamrażarki i chłodziarki laboratoryjne brak

 

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest przez województwo mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zestawienia znaków dla RPO WM 2014-2020: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak marki Mazowsze oraz znak Unii Europejskiej

Liczba wyświetleń: 442

powrót