Komunikaty

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2020.07.23 15:50 , aktualizacja: 2020.07.27 14:17

Autor: Cezary Kowalski (MCPS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1079/147/20 z dnia 21 lipca 2020 r. zmienił uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaktualizował wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Liczba wyświetleń: 40

powrót