Komunikaty

Uchwały zmieniające uchwałę dot. " Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

2020.07.29 13:55 , aktualizacja: 2020.07.29 14:07

Autor: Ewa Wypych (MCPS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego 28 lipca 2020 r. podjął uchwałę nr 1102/150/20 zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

 

28 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął też uchwałę nr 1103/150/20  zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

 

Zapraszamy do zapoznania się.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 200 kB, Liczba pobrań: 38, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 292 kB, Liczba pobrań: 43, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 370 kB, Liczba pobrań: 35, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 239 kB, Liczba pobrań: 53, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 82

powrót