Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę półmasek filtrujących FFP3 przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze województwa mazowieckiego

2020.10.19 13:20 , aktualizacja: 2020.11.16 10:21

Autor: Magdalena Iwaszko-Płoska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez województwo mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy o kontynuacji naboru ofert na dostawę środków ochrony indywidulanej przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii COVID-19 na obszarze województwa mazowieckiego.

 

Zadanie realizowane jest w oparciu o Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorstwa oferujące środki ochrony indywidualnej.

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Półmaska filtrująca FFP3 – 15 000 szt.

Oferowany wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami, powinien zapewniać zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji:

 • PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) - (Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie),
 • NIOSH-42 CFR 84 (USA),
 • GB2626-2006 (Chiny),
 • AS/NZ 1716:2012 (Australia),
 • JMHLW – 2000 (Japonia),
 • NOM-116-2009 (Meksyk),
 • ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia),
 • KMOEL-2017-64 (Korea)

w zakresie:

 • skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 99 proc.,
 • oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa,
 • zawartości CO2 w powietrzu wdychanym – mniejsza niż 1 proc. obj.

Ponadto półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta), powinna posiadać deklarację zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 jak również powinna być oznakowana znakiem CE.

 

Półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych.

Podstawowe elementy półmaski filtrującej:

 • zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,
 • zawór wydechowy – (opcjonalnie),
 • taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,
 • zapinki taśm nagłowia – (opcjonalnie)

 

Termin realizacji zamówienia:

do 30 listopada 2020 r.

 

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do 28 października 2020 r., drogą elektroniczną na adres e-mail:

 

Kryteria oceny ofert:

 • Cena – 100 proc.
 • Płatność po dostawie

 

UWAGA – dopuszcza się możliwość składania ofert na dostawę mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, niż ta która została określona w niniejszym ogłoszeniu. 

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do Ogłoszenia. Wraz z ofertą dla oferowanego produktu należy przesłać dokumentację potwierdzającą spełnienie określonych dla poszczególnych produktów wymagań, w tym m.in. deklarację zgodności, odpowiednie certyfikaty wydane przez uprawnioną jednostkę notyfikującą (jeżeli wymagana), zdjęcia produktu.

 

Zestawienia znaków dla RPO WM 2014-2020: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak marki Mazowsze oraz znak Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

Rozmiar: 753 kB, Liczba pobrań: 57
Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 39

Liczba wyświetleń: 312

powrót