Komunikaty

Program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

2004.11.26 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873), w dniu 10 listopada 2004 roku Uchwałą Nr 144/04 Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził "Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok".

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów działalności samorządu województwa, mającej na celu rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno – gospodarczym oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców regionu.

  • Program współpracy
  • Liczba wyświetleń: 602

    powrót