Komunikaty

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

2005.11.07 00:00 , aktualizacja: 2006.08.08 00:00

Projekt RIS MAZOVIA

więcej o: Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy w działaniu 2.3 "Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

2005.11.03 00:00

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w działaniu 2.3 Załacznik nr 1 do umowy Załącznik nr 2 do umowy Deklaracja do weksla in - blanco Wzór aneksu do umowy...

więcej o: Dokumenty potrzebne do podpisania umowy w działaniu 2.3 "Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Lista Rankingowa projektów w działaniu 2.3 SPO-ROL rekomendowana Zarządowi Województwa przez RKS ds. Rozwoju Regionalnego

2005.11.03 00:00

Informujemy, że uchwalona została Lista Rankingowa projektów w działaniu 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w celu...

więcej o: Lista Rankingowa projektów w działaniu 2.3 SPO-ROL rekomendowana Zarządowi Województwa przez RKS ds. Rozwoju Regionalnego

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia

2005.11.02 00:00

Informujemy, że dniem 1 listopada 2005 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), które nałożyły na samorządy województw nowe zadania z zakresu polityki rynku pracy. W związku...

więcej o: Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia

Program "Talent"

2005.10.14 00:00

Departament Kultury, Promocji i Turystyki informuje o powołaniu przez Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy programu aktywizacji zawodowej - "Talent" w celu wsparcia bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni artystycznych na rynku pracy. Program ten stanowi jeden z...

więcej o: Program "Talent"

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa

2005.09.26 00:00

Warszawa, 23 września 2005 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ) realizując Uchwałę Nr 32/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie zasad, trybu i...

więcej o: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa

Program INTERREG III B CADES - coraz popularniejszy w Polsce. Informacje poseminaryjne

2005.09.22 00:00

W dniu 13 września 2005 r. odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy z Sekretariatem Technicznym z Drezna, Seminarium Informacyjne na temat programu INTERREG III B CADES, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i procedur obowiązujących w ostatnim naborze....

więcej o: Program INTERREG III B CADES - coraz popularniejszy w Polsce. Informacje poseminaryjne