Komunikaty

Szkolenie w zakresie Działania 2.3 w Mościbrodach koło Siedlec

2006.04.05 00:00

Serdecznie zapraszamy beneficjentów z terenu zasięgu Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach na spotkanie szkoleniowe poświęcone działaniu 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora...

więcej o: Szkolenie w zakresie Działania 2.3 w Mościbrodach koło Siedlec

Obowiązki beneficjenta w działaniu 2.3 „Odnowa wsi…” - Uchwały budżetowe na 2006 rok

2006.04.04 00:00

Beneficjenci realizujący projekty w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" są zobowiązani do złożenia tegorocznych kopii uchwał budżetowych w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2006 r.

więcej o: Obowiązki beneficjenta w działaniu 2.3 „Odnowa wsi…” - Uchwały budżetowe na 2006 rok

Informacja dotycząca wypełniania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" składanych w ramach II naboru wniosków

2006.04.04 00:00

W punkcie 17.2 wniosku "Bezrobocie w powiecie, w którym planowane jest przedsięwzięcie, jest wyższe od średniej w województwie (%)", należy podać dane (różnica między stopą bezrobocia dla powiatu a stopą bezrobocia dla województwa) dotyczące sześciu kolejnych miesięcy, tj.: 1. styczeń...

więcej o: Informacja dotycząca wypełniania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" składanych w ramach II naboru wniosków

Działanie 2.3 "Odnowa wsi...” - szkolenie w Radomiu

2006.03.29 00:00

Serdecznie zapraszamy beneficjentów z terenu zasięgu Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu na spotkanie szkoleniowe poświęcone działaniu 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora...

więcej o: Działanie 2.3 "Odnowa wsi...” - szkolenie w Radomiu

„Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych” - projekt do konsultacji społecznych

2006.03.24 00:00

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) realizując...

więcej o: „Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych” - projekt do konsultacji społecznych

Komunikat w sprawie nowego naboru wniosków w Działaniu 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

2006.03.23 00:00

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO informuje, że określony został termin oraz miejsce składania wniosków w działaniu 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz...

więcej o: Komunikat w sprawie nowego naboru wniosków w Działaniu 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Polski Producent Żywności 2006

2006.03.23 00:00

Kontynuując działania na rzecz promocji rodzimego rolnictwa i przetwórstwa, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pragnie poinformować o kolejnej edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności 2006”.

więcej o: Polski Producent Żywności 2006

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 5

2006.03.23 00:00

Komunikat w sprawie realizacji Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent D – „Wieloletni Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej”.

więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 5